Vrijwilliger worden

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Leergeld Leidschendam-Voorburg werkt alleen met vrijwilligers. Dat geldt zowel voor het bestuur als voor de dagelijkse organisatie van coördinator, hulpcoördinatoren, administratieve krachten en intermediairs. Om de zoveel tijd is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor een van deze functies, alhoewel al sinds enkele jaren blijkt dat het verloop heel gering is: men blijft graag ‘hangen’ in een organisatie waar zoveel kinderen geholpen worden en waar de samenwerking goed verloopt.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de taken. Mocht de behoefte er momenteel niet zijn, aanmelden voor een vacature kan natuurlijk altijd. Wij zullen je dan benaderen op het moment, dat wij behoefte hebben binnen de door jou aangegeven functie.

Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij generalist zijn, een redelijk netwerk hebben in Leidschendam of Voorburg en eventueel daarbuiten. Er wordt per jaar ca. 8 keer vergaderd. Daarnaast zijn er regionale bijeenkomsten en landelijke vergaderingen. In het bestuur worden de gebruikelijke zaken besproken en geregeld; beleidsmatige zaken worden voorbereid en afgerond.

Coördinator
De coördinator is de verbinding tussen het bestuur en de organisatie en stuurt alle vrijwilligers aan. Hij/zij voert het beleid van het bestuur uit en legt hierover verantwoording af. De coördinator is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling van alle aanvragen. Tot slot onderhoudt hij/zij de externe contacten.

Hulpcoördinator
Deze voert alle werkzaamheden uit die te maken hebben met het helpen van de kinderen: telefoon beantwoorden, e-mail beantwoorden, aanmeldingen verwerken van nieuwe gezinnen, aanvragen beoordelen en toewijzen. Het registreren van de hulpvragen in het registratieprogramma.

Intermediair
De intermediair legt huisbezoeken af bij de nieuwe gezinnen en zo nodig nogmaals bij een reeds geregistreerd gezin. Hij/zij legt uit wat Leergeld kan betekenen voor de gezinnen, maar wijst de mensen ook op wettelijke voorzieningen waarop zij mogelijk recht hebben. Hij/zij wijst de gezinnen daarin ook de weg om achter deze voorzieningen aan te kunnen gaan. Bij het huisbezoek worden administratieve gegevens opgenomen en worden de eerste aanvragen voor de kinderen genoteerd.